English Cerifikáty kvality
 
Analytické služby
 Akreditovaná Balistická zkušebna

Balistická zkušebna akreditovaná ČIA pod číslem 1167.2, od roku 2002 je akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025
a nabízí služby v oblasti:


Akreditované služby (akreditace - příloha):

  - měření balistických veličin (tj rychlost střely, maximální tlak, průběh tlaku v nábojové komoře, měření vývinu rány) dle civilních i vojenských metodik u zbraní do ráže 30 mm včetně foto1, foto2
  - měření tahu a tlaku generátorů (balistické zkoušky raketových motorů, pyropatron a p.) - foto1, foto2

Neakreditované služby:

  - měření dynamického tlaku v uzavřených systémech dle požadavků zákazníka
  - měření základních vnitrobalistických veličin u zbraní ráží od 30mm do 125 mm dle TP-VD-8/79 - foto
  - zkouška odolnosti pancíře a průbojnosti munice do ráže 30mm včetně
  - střelecké zkoušky LOVA munice
  - provádění temperování objektů v klimakomorách v rozsahu –80°C až +100°C
  - zkoušení neprůstřelnosti vest a různých materiálů dle ČSN 39 5360, AKII a NIJ standardů
  - stanovení délky předdetonační zóny bezdýmých prachů dle ČSN 668102
  - stanovení pyrostatických vlastností propelentů v balistické bombě podle STANAG 4115 nebo MIL-STD-286

Ceny výše uvedených služeb se stanoví dle časové náročnosti jednotlivé služby a množství spotřebovaného materiálu.

Kontakt:

 
Petr Jirásek
 
    tel.: +420 46 682 5774
 
    fax: +420 46 682 2939
 
    email: petr.jirasek@explosia.cz  

Technický kontakt:

 
Ing. Martin Schmidt
 
    tel.: +420 46 682 4094
 
    fax: +420 46 682 2938
 
    email: martin.schmidt@explosia.cz  

 
Ing. Leoš Čermák
 
    tel.: +420 46 682 5815
 
    fax: +420 46 682 3951
 
    email: leos.cermak@explosia.cz  

Další odkazy v této sekci:

Zkušebna trhavin

 

Explosia, a.s. © 2003   webmaster@explosia.cz
English